Polityka prywatności

 

  1. Kto jest administratorem danych osobowych ? Jak się z nim skontaktować ?

Niniejszy dokument zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Innovation Clinic P.S.A z siedzibą we Wrocławiu. Niniejsza informacja ma charakter ogólny, co oznacza, że jest adresowana do osób co do których nie została skierowana informacja szczegółowa dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z konkretnymi celami.

Administratorem danych osobowych jest Innovation Clinic P.S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Aleja Śląska 1, 54 – 118 Wrocław, Numer KRS: 0000963257, NIP: 8943183768.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@innovationgym.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 885 – 554 – 733 lub pisemnie na adres siedziby spółki.

Innovation Clinic P.S.A. z siedzibą we Wrocławiu przetwarza dane osób przede wszystkim w celu prowadzenia działalności w postaci centrum aktywności fizycznej i odnowy biologicznej. Dane osobowe pochodzą przede wszystkim od osób zainteresowanych usługami i ofertą administratora, jak również klientów.

Niniejsze informacje kierowane są w szczególności do:

a) osób korzystających z usługi newsletter,

b) osób zainteresowanych usługami administratora,

c) klienci korzystające z usług administratora,

d) osób biorące udział w konkursach, promocjach; realizujące karty podarunkowych, Vouchery których regulaminy są dostępne w ramach niniejszej strony internetowej,

e) osób objętych monitoringiem wizyjnym.

 

  1. W jakim celu są przetwarzane dane ? Jaki zakres ? Jaka podstawa prawna ?

 

Czynność Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna
wysyłka newslettera, marketing usług własnych

Imię i nazwisko, adres e- mail

 

wyrażenie dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO
wysłanie wiadomości e-mail, kontakt telefoniczny lub pisemny, skorzystanie z formularza kontaktowego na stronie internetowej w celu zainicjowania kontaktu i uzyskania informacji zwrotnej nawiązanie kontaktu przez potencjalnych klientów Imię i nazwisko, adres e- mail, nr telefonu, konieczność przetwarzania do realizacji działania podjętego na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO i/lub prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zgłaszającego
obsługa klienta zawarcie i realizacja umowy dotyczącej usług oferowanych przez Administratora

Imię i nazwisko, PESEL, adres e- mail, nr telefonu, adres zamieszkania,

 

koniecznośc dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem w zakresu  usług oferowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
korzystanie z promocji, kart podarunkowych, Voucherów przez klientów realizacja obowiązków wynikających z regulaminów dotyczących promocji, kart podarunkowych, Voucherów, Imię i nazwisko, adres e- mail, nr telefonu, konieczność dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
monitoring wizyjny w siedzibie administratora zabezpieczenie mienia należącego do administratora oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników Wizerunek realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona mienia i bezpieczeństwa użytkowników centrum aktywności fizycznej i odnowy biologicznej

 

    1. Do kiedy są przetwarzane dane ?

a) Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu zrezygnowania z usługi objętej zgodą lub cofnięcia zgody.

b) Dane osobowe przetwarzane na podstawie spełnienia obowiązków kontraktowych będą przetwarzane po zakończeniu współpracy – tylko i wyłącznie w zakresie danych niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej współpracy.

c) W przypadku realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa do czasu ich zrealizowania.

d) W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora do czasu istnienia tego interesu lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

  1. Komu mogą być udostępnione dane ?

Dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym pracownikom i współpracownikom  oraz odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych. Podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców którzy świadczą takie usługi jak: obsługa informatyczna, obsługa administracyjna, księgowa.

Dane nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  1. Jakie prawa przysługują osobom, których dane są przetwarzane ?

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:

a) prawo do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Skorzystanie z uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: biuro@innovationgym.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki.

Ponadto, osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.

  1. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  2. Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 1,054 Obserwatorów

Facebook
Instagram